Ευρετήριο Άρθρου

 

Γεν. 1,9-10; Και είπεν ο Θεός· “ας συναχθή το ύδωρ, το οποίον καλύπτει ολόκληρον την γην, εις ωρισμένην περιοχήν και ας φανή η ξηρά”. Και έγινεν, όπως ο Θεός διέταξε· και εμαζεύθη όλον το ύδωρ της γης εις τας βαθείας περιοχάς των ωκεανών και θαλασσών, και εφάνη η ξηρά. Και ωνόμασεν ο Θεός την εκτός της θαλάσσης έκτασιν γην, τας δε μεγάλας περιοχάς των υδάτων ωνόμασε θαλάσσας. Και είδεν ο Θεός ότι η θάλασσα και η ξηρά είναι καλαί, έχουν τον σκοπόν και την χρησιμότητά των.
 
Έχεις κάποτε αισθανθεί την επιθυμία να βυθίσεις τα χέρια σου στη ζεστή άμμο στη παραλια, να νιώσεις την ζεστασιά, να κάνεις κάστρα;
Το χώμα έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του ανθρώπου με τη  γη. Κάθε μικρό παιδί θέλει να παίξει με το χώμα και την λάσπη.
Ο προϊστορικός άνθρωπος έφτιαξε τα πρώτα πήλινα στοιχειώδη σκεύη, χρησιμοποιώντας το ποιο απλό υλικό -το  χώμα- και με λίγο #νερό μπορούσε να το μετατρέψει σε πηλό. Πόσες μορφές μπορεί να πάρει ο  πηλός… Οι άνθρωποι δημιούργησαμε με τον πηλό έργα που χρονογράφησαν την ιστορία μας.
Η ιστορία της κεραμικής συνεχίζεται. Ένα μικρό κομμάτι ιστορίας θέλουμε και εμείς να σας πούμε στο μικρό εργαστήριο και έκθεση. Με απλότητα και λερωμένα απο τον πηλό και χρώμα χέρια!